Hoppa till innehåll →

Varför

[vc_row parallax=”content-moving” parallax_image=”1565″][vc_column][vc_empty_space height=”100″][vc_column_text el_class=”text-center section-mob-pad”]

VARFÖR

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Varför behövs Bredbandsuppropet?” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]I Sverige är cirka 8 av 10 hushåll och företag anslutna till ett fibernät. Men tillgången till snabbt bredband är ojämnt fördelat mellan stad och land. På landsbygden har ungefär varannan invånare fiber.

Under 2019 bromsade bredbandsutbyggnaden ytterligare och ansvarig myndighet, Post- och telestyrelsen, bedömer enligt rapporten ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi” att det kommer att krävas 22 miljarder kronor i offentliga investeringar för att nå de nationella bredbandsmålen, men trots det väljer regeringen att endast skjuta till 650 miljoner. Det motsvarar 3 procent av behovet.

Utan en jämlik tillgång till en bredbandsinfrastruktur med så pass hög kapacitet att den klarar både dagens och framtidens krav kommer de nationella digitaliserings- och bredbandsmålen inte att nås. Att tro att landsbygdens behov av att nyttja digitaliseringens möjligheter skiljer sig åt från stadens är fel. Digitaliseringen kan istället hjälpa till att kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader.

För de gröna näringarna skapas möjligheter till nya affärsmodeller och effektivare och mer precis produktion, såsom uppkopplade lantbruk och bättre logistik i skogsbruket. För företagen i det gröna näringslivet betyder digitalisering och automatisering stora möjligheter att nå bättre lönsamhet och ökad produktion med en lägre miljöpåverkan. Infrastrukturen är en grundbult i möjligheten att stärka svenska lantbrukare och landsbygdens företagarvillkor.

Även företag från andra näringar som är etablerade utanför tätorterna drabbas av att fiberinfrastrukturen inte är utbyggd i hela landet. En förutsättning för den 5G-utbyggnad, som just nu befinner sig i startgroparna, är ett väl utbyggt fibernät – även på landsbygden. Med andra ord innebär avsaknaden av fiber att nästa generations mobillösningar, som väntas medföra en mängd möjligheter för framförallt näringslivet, inte blir tillgänglig för företag utanför tätorterna alternativt att de får avsevärt sämre prestanda.

Även civilsamhället påverkas negativt av avsaknaden av fiberbredband. I takt med att en bredbandsuppkoppling blir en nödvändighet både för att studera eller arbeta så riskerar områden som inte är anslutna att få allt svårare att behålla och locka till sig nya invånare. När stora delar av den offentliga sektorn digitaliseras och allt från hemtjänst till myndighetskontakter kräver uppkoppling för att kunna ta del av de senaste tjänsterna så blir klyftan mellan stad och land allt tydligare.

Vi vet att Sverige ligger i framkant jämfört med många andra länder. Men att hushåll och företag i städerna har en flora av högkvalitativa uppkopplingsalternativ är ingen tröst för den företagare eller invånare som befinner sig i ett område dit fiberutbyggnaden inte nått fram. Övriga samhällets snabba omställning riskerar istället att förstärka det digitala utanförskapet ytterligare.

Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband. Efterfrågan och behovet finns. Nu är det politikens vilja som avgör.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1567″ img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_rounded”][/vc_column][/vc_row]