Loading....

Skriv under uppropet

Visa att du stöder uppropet om att hela Sverige ska ha tillgång till bredband

Bredband i hela Sverige

Utan bredband – inget digitalt Sverige

Enligt Post- och Telestyrelsens statistik saknar cirka hälften av alla hushåll och företag utanför tätort en snabb och stabil bredbandsuppkoppling. Vi som skriver under uppropet vill att den klyftan sluts senast år 2025 då den nationella bredbandsstrategin har som mål att hela Sverige ska kunna surfa med gigabithastigheter.

För att kunna bedriva verksamheter även på landsbygden och kunna ta del tjänsteutbud och utbildning via nätet måste alla vara uppkopplade på lika villkor.

Vi står bakom uppropet

  • Byanätsforum
  • Företagarna
  • Hela Sverige ska leva
  • Lantbrukarnas Riksförbund
  • Svenska Stadsnätsföreningen
SKRIV UNDER UPPROPET

Genom att skriva under Bredbandsuppropet ställer jag mig bakom kraven på att den digitala klyftan mellan stad och land sluts och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till alla senast 2025. Vi kommer spara dina uppgifter under hela kampanjperioden t.o.m. 2020-12-31 och överlämna dem till mottagarna av uppropet. I övrigt följer vi Hela Sverige ska levas personuppgiftspolicy.

Skriv under och visa ditt stöd för Bredbands-
uppropet!

DELA UPPROPET

Dela uppropet i sociala medier och uppmana fler att skriva under!

Vi står bakom Bredbandsuppropet
Back To Top