Loading....

Regelkrångel sätter stopp för smidiga fiberanslutningar

Elisabet Hagström, Ydre kommun

I Sverige har 8 av 10 hushåll uppkoppling till fibernät. Trots de höga nationella siffrorna finns det stora skillnader på kommunnivå där de mindre kommunerna oftast har hamnat på efterkälken. En av dessa är Ydre kommun där 4 av 10 hushåll fortfarande saknar tillgång till en fiberanslutning. Regelkrångel är en av de faktorer som sätter käppar i hjulet för att fler ska få tillgång en snabb bredbandsuppkoppling.

I dagsläget driver Ydre kommun två projekt som syftar till att fler hushåll ska få tillgång till fiber, ett landsbygdsprojekt och ett tätortsprojekt. Landsbygdsprojektet ska förse 300 hushåll med en fiberanslutning, varav 100 är permanentboende, och tätortsprojektet ska möjliggöra ytterligare 85 anslutningar. Dessa projekt beräknas att vara klara inom två år och efter det återstår de hushåll som inte kommer att ha tillgång till fiberinfrastruktur i sin absoluta närhet, så kallat homes passed. Elisabet Hagström, kommunstyrelsens ordförande, menar att det är problematiskt att ansluta alla hushåll i Ydre då de ligger utspridda över hela kommunområdet. 

­– Ydre kommun har i dagsläget 3 737 invånare och är stort till ytan givet antal invånare. Hushållen ligger även väl utspridda över hela kommunen med långa avstånd emellan, vilket gör det svårare och dyrare att ansluta alla till ett fibernät, säger hon.

Hindrande regelverk

Samtidigt som Ydre driver två fiberprojekt på egen hand finns det även planer hos grannkommunen Vimmerby att dra fiber genom Ydre och vidare till Tranås kommun för att göra nätet mer robust och stabilt. Detta är något som Ydre välkomnar då arbetet i teorin skulle kunna möjliggöra fler fiberanslutningar i den egna kommunen. I praktiken ser situationen däremot annorlunda ut. Enligt rådande regelverk, den kommunala lokaliseringsprincipen, är det nämligen inte tillåtet för ett kommunalt stadsnät att ansluta kunder som inte är bosatta i den egna ägarkommunen.  

– Det borde vara en självklarhet att Vimmerby får ansluta de hushåll som de ändå kommer att passera när de bygger fiber genom Ydre. Förutom att det skulle innebära att en del av de hushåll som vi inte har möjlighet att ansluta får fiber så är det även mer ekonomiskt än om vi själva skulle bygga till dessa hushåll, säger Elisabet Hagström.

Christer Sjöstedt som är fibersamordnare och besiktningsman på Vimmerbys kommunalägda stadsnät, Vimmerby fibernät AB, anser också att lokaliseringsprincipen sätter stopp för att ansluta fler hushåll. Enligt honom borde det tillsättas ett undantag, vilket skulle innebära att fler hushåll får tillgång till fiber.

– Det måste finnas ett undantag från lokaliseringsprincipen när det kommer till att ansluta potentiella kunder som bor i grannkommunen. Det är orimligt att invånare som har längtat efter fiber i flera år blir utan även fast det finns goda möjligheter att ansluta dem, säger han.

Utesluter levande landsbygd

Som det ser ut i dag är förutsättningarna för att bosätta sig i de delar av Ydre kommun som saknar tillgång till fiber begränsade. Enligt Elisabet Hagström skulle en god uppkoppling locka fler till att bosätta sig på dessa ställen.

– En stor anledning till att inte fler bosätter sig på landsbygden i Ydre är för att de skulle sakna en uppkoppling till omvärlden. På vissa ställen kan man inte ens ha ett mobilsamtal utan att behöva gå ut och ställa sig på en sten, och det utgångsläget utesluter ju helt förutsättningarna för en levande landsbygd, säger hon.

Foto: Monica Kastensson

Back To Top