Loading....

Utan bredband – inget digitalt Sverige

Bredbandsuppropet kräver att den digitala klyftan mellan stad och land sluts. Vi vill att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till alla senast 2025.

OM UPPROPET

Utan bredband – inget digitalt Sverige

Bakom Bredbandsuppropet står Byanätsforum, Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Svenska Stadsnätsföreningen. Vi ser utmaningarna som ligger framför oss och de stora behov som finns i Sverige när det gäller tillgången till snabba och stabila bredbandsuppkopplingar. Vi vill med hjälp av fakta och folkets röster göra beslutsfattare på högsta nivå uppmärksamma på att det måste till kraftåtgärder redan nu för att vi ska kunna nå målen om snabba och stabila bredbandsuppkopplingar till hela Sverige år 2025.

OM UPPROPET

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land


I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. Regeringens tysta bredbandspolitik splittrar stad och landsbygd på ett oroväckande sätt.


Om regeringen står fast vid sitt bredbandsmål krävs skyndsamma beslut. Därför efterfrågar vi:
 • Ytterligare stödmedel

 • Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel

 • Enklare tillståndsgivning

 • Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort

 • Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad


Vi vet att Sverige vill ligga i framkant jämfört med många andra länder. Men att hushåll och företag i städerna har en flora av högkvalitativa uppkopplingsalternativ är ingen tröst för den företagare eller invånare som befinner sig i ett område dit fiberutbyggnaden inte nått fram. Det övriga samhällets snabba omställning riskerar istället att förstärka det digitala utanförskapet ytterligare.


Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband. Efterfrågan och behovet finns. Nu är det politikens vilja som avgör.


Terese Bengard, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva
Palle Borgström, ordförande LRF
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen
Günther Mårder, vd Företagarna
Thomas S. Nilsson, ledare Byanätsforum

2365 underskrifter

Tipsa gärna fler om att skriva under!
 • Gunilla Suikki
  Norrbottens län

  Undertecknat

 • Katarina Paŕfa Koskinen
  Norrbottens län

  Undertecknat

 • Caroline Mattsson
  Stockholms län

  Undertecknat

SKRIV UNDER UPPROPET

Genom att skriva under Bredbandsuppropet ställer jag mig bakom kraven på att den digitala klyftan mellan stad och land sluts och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå målet om snabbt bredband till alla senast 2025. Vi kommer spara dina uppgifter under hela kampanjperioden t.o.m. 2020-12-31 och överlämna dem till mottagarna av uppropet. I övrigt följer vi Hela Sverige ska levas personuppgiftspolicy.

Mottagare av uppropet

Dela uppropet

Dela Bredbandsuppropet i sociala medier och uppmana fler att skriva under!

Back To Top