Hoppa till innehåll →

Integritetspolicy

[vc_row parallax=”content-moving” parallax_image=”1578″][vc_column][vc_empty_space height=”100″][vc_column_text el_class=”text-center section-mob-pad”]

PERSONUPPGIFTSPOLICY

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Så här hanterar vi dina personuppgifter.” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Bredbandsuppropet drivs som ett samarbete mellan olika organisationer men gemensamt för den här webbplatsen är att vi följer Riksorganisationen Hela Sverige ska levas personuppgiftspolicy.

Allmänt

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda din data.

I Hela Sverige ska levas integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller när du använder en app, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller använder/besöker en webbplats som administreras av Hela Sverige ska leva. Hela Sverige ska leva är personuppgiftsansvarig i enlighet med nedanstående villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Hela Sverige ska leva inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig eller er lokala utvecklingsgrupp. Exempel på personuppgifter vi samlar in är den lokala utvecklingsgruppens namn, organisationens namn, ditt namn som kontaktperson, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, epostadress eller fysisk adress.

Hela Sverige ska leva registrerar personuppgifter i samband med:

 1. Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Hela Sverige ska leva erbjuder.
 2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 3. Uppdatering av dina uppgifter i Bygdebanken, som finns på www.helasverige.se, om du valt
 4. att aktivera er lokala utvecklingsgrupp där.
 5. Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala media.
 6. Om du anmäler dig till våra olika nyhetsbrev.
 7. Ditt besök på våra webbplatser och appar, inklusive, men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt till exempel den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker”, samtycker du till att personuppgifter du fyllt i på olika platser på denna webbplats, exempelvis som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, får användas i informationssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till att du fyllt i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och dina intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår information till dig.

När du klickar på knappen ”Jag samtycker” samtycker du även till att vi från Hela Sverige ska leva får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig information som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

Hela Sverige ska leva behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Hela Sverige ska leva;
 2. Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt till exempel nyhetsbrev;
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt information av både generell och riktad karaktär;
 4. För att kunna administrera profiler, genomföra analyser samt informationsundersökningar;
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster. Detta identifierar ingen enskild person, utan sker på aggregerad nivå;
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster;
 7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster;
 8. För att skicka dig information via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar, exempelvis sociala medier, då du har en aktiv relation med oss;
 9. För att kontakta dig via SMS, e-post, post eller vår app om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna information;
 10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad du valt för tjänst, tittat på och visat intresse för, men även baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för.
 11. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och vår app och göra dem mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Hela Sverige ska leva genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra organisationer/företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys och distribution, eller andra tjänster som syftar till att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Hela Sverige ska leva samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att till exempel ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via till exempel cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Samtycket innebär att det lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Hela Sverige ska leva ger du din tillåtelse till att Hela Sverige ska leva registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du använt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Hela Sverige ska leva att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Om Hela Sverige ska leva använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken ”Så här kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Hela Sverige ska leva kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har kontakt med oss.

I informationssyfte används inte information som är äldre än tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller informationsinsatser för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka den information som sparas. Hela Sverige ska leva kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att
användningen av dem begränsas genom att kontakta oss.

För kontaktvägar se rubriken “Så här kontaktar du oss”. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du välkommen att kontakta Hela Sverige ska leva eller höra av dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar i Bygdebanken, eller genom att klicka på “avsluta prenumeration” i e-post och SMS-kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vårt kansli eller länsavdelning för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Hela Sverige ska leva.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Hela Sverige ska leva saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Hela Sverige ska leva ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på tfn 010-479 77 41 eller info@bredbandsuppropet.se[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]